Stall Tullgarns Kungsgård

Stall Tullgarns Kungsgård, beläget vid Tullgarns Slott i norra Sörmland, bedrivs i privat regi och verksamheten innefattar inackordering av häst, sommarbete, avel samt veterinärmottagning.

 

Boxplatser/ inackordering

För närvarande finns inga lediga platser för fast/ långtids inackordering. Intresseanmälan för köplats till box kan skickas via email: tovesarkinen@hotmail.com. Referenser är ett krav. Endast boxar hyrs ut för inackordering, vår lösdrift är reserverad för gårdens ston & unghästar.

Hästhotell/ tillfällig uthyrning av boxar

Vi kommer under våren och sommaren ha möjlighet att ta emot hästar på genomresa för tillfällig övernattning. Just nu har vi två boxar lediga som kan användas som ”hotellboxar” för enstaka dygn vid behov. Från och med maj kommer 4-6 boxar finnas tillgängliga för ändamålet. Läs mer om detta här.

Sommarbete

Betet är fullbokat 2018.

Läs mer om och följ gärna verksamheten på Stall Tullgarns Kungsgård på vår Facebooksida!

Sommarbete 2016

 

 

Annonser