Stall Tullgarns Kungsgård

Stall Tullgarns Kungsgård, beläget vid Tullgarns Slott i norra Sörmland, bedrivs i privat regi och verksamheten innefattar avel, inackordering & veterinärmottagning.

Följ gärna verksamheten på Stall Tullgarns Kungsgård på vår Facebooksida!

Instagram: #tullgarnstables #minishetlandsoftullgarn #lusitanosoftullgarn

Sommarbete 2016