Priser & betalning

Priser

Prisexempel inklusive moms

I poliklinik/ grundavgiften ingår allmän undersökning & bedömning/ diskussion kring eventuella fynd. Tillkommande åtgärder, provtagning & behandling debiteras separat. 

 • Poliklinikavgift/ grundavgift allmän klinisk undersökning: 500 kr
 • Utfärdande av EU-/ sällskapsdjurspass: 500 kr
 • Vaccination hund:  Nobivac DHPPi: 420 kr, Nobivac Pi: 340 kr
 • Vaccination katt: Nobivac Tricat: 370 kr, Nobivac Ducat: 340 kr
 • Vaccination mot Rabies, Nobivac Rabies: 460 kr
 • Recept: 125 kr
 • Kastration av frisk hankatt: 670 kr
 • Kastration av frisk honkatt: 1200 kr
  • ID-märkning chip i samband med kastration: 100 kr
  • Vaccination i samband med kastration: 150 kr
 • ID-märkning som enda åtgärd: 375 kr

Uppfödare erbjuds rabatt vid besiktning & vaccination av valp-/kattungekullar.

För ytterligare prisuppgifter – skicka ett email eller sms.

Observera att det många gånger kan vara svårt att på förhand avgöra vad en utredning eller behandling kan komma att kosta – vid mer komplicerade fall får en dialog föras under utredningens gång. 

 

Betalning

Betalning sker med faktura som jag mailar eller skickar per post (mot avgift på 25 kr om ej önskar mailfaktura). 

Vid försenad betalning tas en förseningsavgift om 50 kr ut. Vid utebliven betalning går fakturan till inkasso.

Jag direktreglerar inte mot försäkringsbolag i nuläget.

 

 

 

Annonser