Kvarka hos häst i Sverige

Kvarka, som orsakas av en bakterie, smittar genom direktkontakt (nos mot nos) eller indirekt kontakt via våra händer, kläder, via krubbor, transporter, vattenhinkar, grimmor m.m. Kvarka smittar inte genom luften, kan inte ”flyga genom luften” till andra hästar vilket många tror, dock kan bakterierna mycket väl transporteras en bra bit genom att hästen frustar ut slem eller snor innehållande smittan. Bakterierna kan överleva viss tid utanför hästen under för bakterien gynnsamma förhållanden (lagom fukt & temperatur), även i minusgrader vilket många annars tror ger en viss trygghet – var alltså noga med att rengöra och desinficera alla kontaktartiklar även under den kalla perioden!

Om du rör dig mellan olika stallar rekommenderas kläd- & skobyte samt noggrann handhygien – tvätt & desinfektion med handsprit.

Tänk på att även andra smittor florerar med jämna mellanrum, t ex Hästinfluensa och andra liknande infektioner. Influensa orsakas av virus vilka i många fall är ännu bättre överlevare i miljön än bakterier och även om hästen är vaccinerad kan den bli sjuk och ffa smitta andra hästar! Ha alltid ”smittänket” med dig!

Tag för vana att ta tempen på din häst inför t ex transport till klinik eller flytt till annat stall – om hästen uppvisar feber ska resa avbokas – dels för att naturligtvis ej smitta andra hästar men också för att den sjuka hästen kan stressas av transporten och utveckla allvarligare sjukdom.

Den mest aktuella och korrekta informationen avseende svenska förhållanden finner man hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA – läs mer via länkarna nedan:

 

 

Annons