Välkommen till Hund- & kattpraktiken i Vagnhärad!

Hund- & kattpraktiken i Vagnhärad är öppen 1-2 dagar per vecka under hösten med målsättningen att successivt utöka öppettiderna på sikt.

Mottagningen finns på Mölna Fabriksväg 10, Vagnhärad – för vägbeskrivning se karta.

Telefontid för tidbokning & rådgivning: måndagar kl 8.30-9.00.    

Nyhet! Nu går det att boka tid online för enklare fall & förebyggande åtgärder. Observera att vid bokning online ska ett bekräftelsemail/ sms erhållas till angiven adress/ telefonnummer omgående efter bokning – om så inte sker har bokningen inte fullföljts! Prova igen eller kontakta mig via email för bokning! 

Telefonnummer: 070-3150521

Övrig tid nås jag enklast per sms eller email: tovesarkinen@hotmail.com.

På mottagningen kan jag erbjuda er hund eller katt sjukdomsförebyggande åtgärder, medicinska utredningar och enklare kirurgiska ingrepp. I nuläget finns inte utrustning för tandvård eller mer avancerad kirurgi varför dessa fall hänvisas till större klinik eller djursjukhus.

VÄLKOMMEN TILL HUND- & KATTPRAKTIKEN I VAGNHÄRAD!

Annonser

Avmaskning av häst

Jag får så här års många frågor om att skriva ut avmaskningsmedel till häst och skulle vilja förklara kort hur jag resonerar kring detta. Tidigare, för inte så längesedan, avmaskade man hästar rutinmässigt i Sverige, de flesta hästar avmaskades ett par gånger per år framför allt under betesperioden utan att man tog särskild hänsyn till aktuellt parasittryck och individuella variationer hos hästarna avseende ålder, hållningssätt osv. Idag vet vi att detta är ett olämpligt förhållningssätt som skapar en resistensproblematik, parasiterna utvecklar motståndskraft mot avmaskningsmedel vilket är ett stadigt tilltagande problem och som gör att vissa preparat inte längre är verksamma i alla lägen. I modern parasitbekämpning fokuserar man mycket på andra åtgärder än avmaskning för att minska parasitsmittan i hästens närmiljö, t ex betesplanering, betesrotation med andra djurslag osv . När avmaskning krävs bör denna vara riktad utifrån träckprovsanalyser som påvisar de hästar som bär på relevant parasitbörda.

Att sätta sig in i och utvärdera en grupp hästar avseende behov av avmaskning och andra åtgärder för parasitbekämpning är ofta en tidskrävande uppgift. Av denna anledning skriver jag endast ut avmaskningsmedel till hästar som jag väl känner till och där jag är insatt i parasitbekämpningsstrategin på den aktuella gården och därmed kan ta ställning till alla de faktorer som avgör om avmaskning behövs eller inte. I de allra flesta fall vill jag se en träckprovsanalys innan jag ordinerar avmaskning, undantag kan göras ibland när det t ex gäller unga hästar el importer.

I fall där jag inte är insatt hänvisar jag till ordinarie veterinär.

Läs mer här:

Sommarbete

Inga lediga platser kvar – intresseanmälningar emottages om förändringar sker

Vi har from maj tom september plats för ytterligare ett par hästar på våra stora, vackra beten i omgivningarna kring Tullgarns Slott, Sörmland. Ston & valacker går i blandad flock. Daglig tillsyn & vattning, tillgång till saltsten. Betena är stängslade med elvajer, blandad skog- & ängsmark. Tillgång till ridbana samt möjlighet till förvaring av utrustning & uppbindning i stall ingår. Möjlighet till uppstallning på box vid händelse av skada eller sjukdom finns, kostnad för detta tillkommer.

Pris: 1000 kr/ månad för stor häst, 800 kr/ månad för ponny.

För intresseanmälan – email: tovesarkinen@hotmail.com