Om EHV-1 & andra smittsamma sjukdomar hos häst

Under vintern har utbrott av EHV-1 (”Abortvirus”) uppmärksammats i Sverige och antalet fall av Hästinfluensa har ökat. Oron bland hästägare är stor för att smitta ska sprida sig och drabba de egna hästarna. Det finns dock väldigt mycket man kan göra som hästägare för att förhindra smitta och en viktig del i detta är att faktiskt ta del av korrekt information om smittläget & sjukdomarna i sig samt tillämpa skyddsåtgärder i form av noggranna hygienregler och isoleringsrutiner.

Tänk på att det är just vi hästägare, ryttare, veterinärer, hovslagare m fl som arbetar inom hästnäringen med hästarna ute på gårdarna som bär ansvaret för att smitta inte ska spridas! Om alla håller sig välinformerade och ständigt har med sig ”hygientänket” i vardagen är det fullt möjligt att få kontroll på läget i den mån det är möjligt.

Nedan länkas ett antal informationskanaler där korrekt information finns att tillgå.

Svensk Travsports smittinfo – här uppdateras smittläget i landet kontinuerligt. Misstänkta och verifierade fall av Kvarka, EHV-1 och Hästinfluensa anges.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Mälaren Hästklinik har publicerat en mycket välskriven & korrekt sammanfattning om EHV-1; Mälaren Hästkliniks inlägg om EHV-1

Information om de aktuella utbrotten av EHV-1 i Stockholmsregionen – se Länsstyrelsen Stockholms hemsida.

Regler kring smittskydd i samband med resa & tävling – läs mer på Svenska Ridsportförbundets sida om smittskydd. 

Ur TRI Mom 112 2019:

”Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling har ansvar för att över allt prioritera hästen välmående, och att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
    förekommit.

Tänk på att det kan vara vanskligt att förlita sig på information från inlägg på sociala medier, t ex Facebook, då mycket information som sprids där inte är verifierad och ryktesspridning tenderar att skapa falska budskap!

Annons

Vi väntar tre minishetlandföl till sommaren!

..och samtliga kommer att vara till salu! Jag föredrar att sälja via kontakter och hoppas därför finna seriösa köpare genom att dela detta bland vänner och bekanta snarare än att annonsera.

Pappa till samtliga föl är vår egen Amigo vd Vethstede – läs mer om honom här. Amigo, stona & deras avkommor finns att se hemma på gården och jag visar gärna upp dem för intresserade köpare! Amigo är en fantastisk hingst som har visat sig nedärva sitt fina, lugna och sociala psyke och sin goda hälsa. Amigo har hos oss givit ganska små föl så jag förväntar mig att samtliga håller minimåttet och troligen ligger en bit under det.

Skärmavbild 2018-12-01 kl. 15.21.58

Photo by Wilson Shetland Ponies

Våra ponnyer går i lösdrift med fri tillgång till grovfoder och rör sig på stora skogs- & ängsbeten sommartid. Vi hanterar samtliga ponnyer mycket och är noga med att alla ska trivas i flocken och vara väl grundhanterade när de så småningom ska flytta hemifrån. Vi verkar fölen med start andra levnadsveckan och regelbundet därefter för bästa förutsättningar för långvarig hov- & ledhälsa. Alla gårdens hästar vaccineras och ingår i ett parasitkontrollprogram och avmaskas när behov finns.

Läs mer om våra ston & deras avkommor här. Bilder finns även på Instagram #minishetlandsoftullgarn  #tullgarnstables #amigovdvethstede samt på stallets Facebooksida.

Intresseanmälningar & kontakt sker via email: tovesarkinen@hotmail.com.

Om avel & olika faktorers inverkan på avkomman

Läste en fin artikel om bland annat stoets inverkan på avkomman – läs den här eller klipp in länk längst ned på sidan. Jag har alltid varit övertygad om att stoets  nedärvning och inverkan är minst lika viktig och troligen ännu viktigare än hingstens när det kommer till hästavel. Framför allt – och det är en fråga som är oerhört viktig för mig i mitt avelsarbete – så kommer stoets hälsa, lynne och förmåga att ta hand om fölet att ha en enorm inverkan på fölungens framtida egenskaper, likaså miljön de vistas i både under dräktighet och föltid. Läs och fundera. För mig kommer stoet alltid vara det viktigaste – hingsten kompletterar henne men mina förväntningar på fölet kretsar i huvudsak kring stoets egenskaper.

http://www.eurodressage.com/2019/01/07/maternal-transmission-behaviour?fbclid=IwAR1ag8o5T8nA8hS_lgAF76OYnyZ-OBZrmiY-ydrjM4f7J9LF9KNYRqhtERo

 

Information för dig som kund i stall & veterinärverksamhet avseende hantering av personuppgifter

Som kund hos mig i stall- & veterinärverksamhet skyddas dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Leg Veterinär Tove Särkinen ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Tove Särkinen, Tullgarn 40, 61074 Vagnhärad.

VARFÖR ANVÄNDER JAG DINA PERSONUPPGIFTER?

Som veterinär samlar jag in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp samt kontakta mig för rådgivning, service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

  • Fullgöra mina åtaganden gentemot dig som kund såsom medicinskt relaterad vård, kunna utfärda recept, intyg och hantera remisser samt journalföra detta
  • Erbjuda dig relevant information via e-post & sms
  • Hantera underlag för analyser, undersökningar och försäkringsärenden
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Insamling och behandling sker av följande personuppgifter om dig som kund: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, personnummer.

LAGRING AV DATA

Leg Veterinär Tove Särkinen lagrar data i enlighet med gällande lagar och författningar.

Nyhet under 2018! – Hästhotell, tillfällig uthyrning av boxar

Under våren och sommaren 2018 kommer vi ha möjlighet att ta emot hästar på genomresa för tillfällig övernattning. Just nu (mars 2018) finns två boxar lediga som kan användas som ”hotellboxar” för enstaka dygn vid behov. Från och med maj kommer 4-6 boxar finnas tillgängliga.

Förtur lämnas till professionella transportörer och tävlande hästar på genomresa. Hästpass och i aktuella fall färdplan uppvisas vid ankomst. Godkänd vaccination mot hästinfluensa enligt svenska rekommendationer krävs för uppstallning. Vi tillhandahåller strö i form av kutterspån eller halm. Grovfoder finns att köpa till i form av analyserat hösilage, professionellt skördat och hanterat från Helleby Gård, Hölö. Rasthage med elstängsel kommer att erbjudas när våren anlänt och tjälen gått ur marken.

Pris: 250 kr/ box & natt inkl moms.

Stall Tullgarns Kungsgård ligger vid Tullgarns Slott i Sörmland, knappt 10 minuters körning från E4 via avfart Vagnhärad. På slottsområdet finns kafé och restaurang (öppettider varierar efter säsong) och parken, slottet och de vackra omgivningarna är väl värda ett besök. I närbelägna orten Trosa finns boende och flera fina restauranger.

Välkommen att höra av dig per email tovesarkinen@hotmail.com eller sms 0703150521.

Avmaskning av häst

Jag får så här års många frågor om att skriva ut avmaskningsmedel till häst och skulle vilja förklara kort hur jag resonerar kring detta. Tidigare, för inte så längesedan, avmaskade man hästar rutinmässigt i Sverige, de flesta hästar avmaskades ett par gånger per år framför allt under betesperioden utan att man tog särskild hänsyn till aktuellt parasittryck och individuella variationer hos hästarna avseende ålder, hållningssätt osv. Idag vet vi att detta är ett olämpligt förhållningssätt som skapar en resistensproblematik, parasiterna utvecklar motståndskraft mot avmaskningsmedel vilket är ett stadigt tilltagande problem och som gör att vissa preparat inte längre är verksamma i alla lägen. I modern parasitbekämpning fokuserar man mycket på andra åtgärder än avmaskning för att minska parasitsmittan i hästens närmiljö, t ex betesplanering, betesrotation med andra djurslag osv . När avmaskning krävs bör denna vara riktad utifrån träckprovsanalyser som påvisar de hästar som bär på relevant parasitbörda.

Att sätta sig in i och utvärdera en grupp hästar avseende behov av avmaskning och andra åtgärder för parasitbekämpning är ofta en tidskrävande uppgift. Av denna anledning skriver jag endast ut avmaskningsmedel till hästar som jag väl känner till och där jag är insatt i parasitbekämpningsstrategin på den aktuella gården och därmed kan ta ställning till alla de faktorer som avgör om avmaskning behövs eller inte. I de allra flesta fall vill jag se en träckprovsanalys innan jag ordinerar avmaskning, undantag kan göras ibland när det t ex gäller unga hästar el importer.

I fall där jag inte är insatt hänvisar jag till ordinarie veterinär.

Läs mer här:

Sommarbete

Vi har from maj tom mitten av september plats för ytterligare ett par hästar utöver våra fasta inackorderingar på våra stora, vackra beten i omgivningarna kring Tullgarns Slott, Sörmland. Ston & valacker går i blandad flock. Daglig tillsyn & vattning, tillgång till saltsten. Betena är stängslade med elvajer, blandad skog- & ängsmark. Tillgång till ridbana samt möjlighet till förvaring av utrustning & uppbindning i stall ingår. Möjlighet till uppstallning på box vid händelse av skada eller sjukdom finns, kostnad för detta tillkommer.

Pris: 1000 kr/ månad oavsett storlek på hästen

För intresseanmälan – email: tovesarkinen@hotmail.com