Skotträdsla hos hund

Skotträdsla är vanligt hos hund och är tyvärr ett problem som kan öka över tid. Många hör av sig och önskar ge lugnande mediciner till sin hund över nyårsnatten. Det är viktigt att veta att många receptbelagda mediciner inte är avsedda för djur, att de kan ge biverkningar och kan ha varierande och oförutsägbara effekter. Prova i första hand receptfria preparat som t ex Adaptil och Zylkene samt miljöåtgärder. Om hunden lider av mycket svår ljudfobi kan receptbelagda lugnande mediciner användas men detta kräver alltid en föregående veterinärundersökning – se Sveriges Veterinärförbunds Norm om ljudrädsla. Idag finns ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av ljudöverkänslighet hos hund att tillgå, Sileo, och det är i första hand detta man använder till hundar som behöver medicinsk hjälp.

Läs mer om ljudfobi och få tips för att hantera detta på DjurAkutens hemsida här.

Mer ingående information om ljudöverkänslighet/ skotträdlsa och orosrelaterade tillstånd hos hundar finns på Illis ABC, Animal Behaviour Consultings hemsida – här finns flera mycket bra och läsvärda texter, rekommenderas starkt!

Annons

Kvarka hos häst i Sverige

Kvarka, som orsakas av en bakterie, smittar genom direktkontakt (nos mot nos) eller indirekt kontakt via våra händer, kläder, via krubbor, transporter, vattenhinkar, grimmor m.m. Kvarka smittar inte genom luften, kan inte ”flyga genom luften” till andra hästar vilket många tror, dock kan bakterierna mycket väl transporteras en bra bit genom att hästen frustar ut slem eller snor innehållande smittan. Bakterierna kan överleva viss tid utanför hästen under för bakterien gynnsamma förhållanden (lagom fukt & temperatur), även i minusgrader vilket många annars tror ger en viss trygghet – var alltså noga med att rengöra och desinficera alla kontaktartiklar även under den kalla perioden!

Om du rör dig mellan olika stallar rekommenderas kläd- & skobyte samt noggrann handhygien – tvätt & desinfektion med handsprit.

Tänk på att även andra smittor florerar med jämna mellanrum, t ex Hästinfluensa och andra liknande infektioner. Influensa orsakas av virus vilka i många fall är ännu bättre överlevare i miljön än bakterier och även om hästen är vaccinerad kan den bli sjuk och ffa smitta andra hästar! Ha alltid ”smittänket” med dig!

Tag för vana att ta tempen på din häst inför t ex transport till klinik eller flytt till annat stall – om hästen uppvisar feber ska resa avbokas – dels för att naturligtvis ej smitta andra hästar men också för att den sjuka hästen kan stressas av transporten och utveckla allvarligare sjukdom.

Den mest aktuella och korrekta informationen avseende svenska förhållanden finner man hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA – läs mer via länkarna nedan: