Hästtandvård

Jag är specialintresserad av hästtandvård och tar emot hästar för munhåle- och tandundersökning, förebyggande och för utredning vid besvär.  Jag fortbildar mig löpande inom hästtandvård och har hittills genomgått två av tre delkurser inför specialisttitel inom hästtandvård genom SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), läs mer om detta här.

Jag har för närvarande mottagning för hästtandvårdspatienter en dag per vecka varför viss väntetid kan förekomma och befintliga kunder har företräde till de tider som finns att boka. All mottagning sker på Stall Tullgarns Kungsgård, Vagnhärad.

Jag samarbetar med veterinär Gunilla Thyreen som även hon har utbildning inom hästtandvård – läs mer här.

Munhåleundersökning – så går det till

Undersökningen börjar med att jag förhör mig om hästens sjukdomshistoria – har hästen några sjukdomar? Pågående medicinering? Finns kända problem från munhåla/ tänder? Finns tidigare journaler eller behandlingsprotokoll att se? Hur fungerar hästen i arbete? Därefter lyssnar jag på hästens hjärta och bedömer allmäntillstånd och hull. En yttre undersökning av skallen, muskulatur, käkleder m.m görs i det flesta fall innan lugnande ges, om hästen är mycket skygg eller har ont ges lugnande före den yttre undersökningen. Lugnande medel ges vid de allra flesta munhåleundersökningar på häst för att kunna göra en utförlig undersökning och behandling av hästens munhåla, samt för både hästens, veterinärens och djurägarens säkerhet och inte minst för hästens välbefinnande, för att minska eventuell stress och smärta.

När hästen fått lugnande får den stå ifred en stund för att detta ska ge god effekt, därefter sätts munstege på och en översiktlig inspektion görs innan munnen sköljs ren med vatten och den mer ingående inre undersökningen påbörjas. I munhålan bedöms typ av bett (t ex över-, under-, normalbett), mjukdelar (slemhinnor, tandkött, tunga osv) och tänder. Tänderna räknas och inspekteras med hjälp av spegel och sond. Bettyp, eventuella avvikelser och fynd/ skador noteras i en tandvårdsjournal. Därefter åtgärdas sådant som kräver åtgärd, t ex rensning av foderinpackningar, slipning av vassa emaljåsar, korrigering av hakar, avlägsnande av vargtänder m.m. Råd om eftervård, vidare åtgärder och uppföljning meddelas muntligt och skriftligt via email.

De lugnande medel som ges vid munhåleundersökning ger tävlingskarens i 4-6 dagar, ibland mer beroende på preparat. En häst som fått lugnande ska efter undersökningen stå lugnt i sin box utan tillgång till mat tills den är helt vaken och stadig, i regel ca 2 timmar. Hästen ska inte motioneras efter undersökningen under resterande dagen som den fått lugnande men kan när den är helt vaken få gå i hage.

Har vargtänder avlägsnats ska hästen vila från bett i två veckor men det går i de flesta fall bra att rida eller köra bettlöst.

Hästpasset bör finnas till hand vid besöket.

Om hästen uppvisar betselrelaterade skador i munnen vill jag gärna se de bett och huvudlag som används så att vi gemensamt kan titta på tillpassning av dessa. Medtag alltid aktuell utrustning till undersökningen.

Vid vissa allvarligare problem kan det krävas flera besök eller remiss till djursjukhus för åtgärd. Vi har i vår region förmånen att ha flera tandspecialister att remittera till vid komplicerade fall, t ex UDS i Uppsala, Djurtandvårdskliniken i Söderköping och Mälaren Hästklinik i Sigtuna.

Förfrågningar & tidbokning

All tidbokning sker via email: tovesarkinen@hotmail.com eller via formuläret här på hemsidan.