Begränsat utbud av djursjukvård sommaren 2021

Till följd av personalbrist kommer ett flertal verksamheter inom djursjukvården under den kommande sommaren ha begränsande öppettider och minskade resurser för mottagning. I vissa fall stänger man mottagningar helt under jourtid (kvällar, nätter och helger). Tillgängligheten till djursjukvård kommer därför på flera håll i landet komma att bli kraftigt begränsad vilket kan leda till långa resvägar och väntetider, ökad belastning på de mottagningar som håller öppet och därmed ökad press på såväl djursjukvårdspersonal som djurägare. Vi vill här uppmana dig som djurägare att förbereda dig på detta genom att informera dig om läget där du och ditt djur befinner er.

Som djurägare bör du:

  • hålla dig informerad om vilka veterinära verksamheter som finns att tillgå, aktuella öppettider och vilka möjligheter till vård som kan erbjudas.
  • vara förberedd på längre väntetider och långa resvägar vid behov av mer avancerad vård.
  • söka vård för ditt djur i god tid, vänta inte till kvällen eller helgen!
  • ta kontakt med veterinär för rådgivning i tidigt skede vid misstanke om sjukdom! Det finns i dag ett flertal digitala tjänster att ta hjälp av för rådgivning.
  • i förväg tänka igenom och göra en plan för ekonomin vid behov av vård.
  • sätta dig in i ditt djurs aktuella försäkringsskydd och vid tveksamheter kontakta ditt försäkringsbolag innan du söker vård för att minimera risken för oförutsedda utgifter.

Slutligen vill vi be om förståelse, tålamod och medkänsla för alla de veterinärer, djursjukskötare och övrig personal som kommer arbeta hårdare än någonsin denna sommar för att upprätthålla verksamheterna runt om i landet.

Läs mer om situationen här.

Annons