Om EHV-1 & andra smittsamma sjukdomar hos häst

Under vintern har utbrott av EHV-1 (”Abortvirus”) uppmärksammats i Sverige och antalet fall av Hästinfluensa har ökat. Oron bland hästägare är stor för att smitta ska sprida sig och drabba de egna hästarna. Det finns dock väldigt mycket man kan göra som hästägare för att förhindra smitta och en viktig del i detta är att faktiskt ta del av korrekt information om smittläget & sjukdomarna i sig samt tillämpa skyddsåtgärder i form av noggranna hygienregler och isoleringsrutiner.

Tänk på att det är just vi hästägare, ryttare, veterinärer, hovslagare m fl som arbetar inom hästnäringen med hästarna ute på gårdarna som bär ansvaret för att smitta inte ska spridas! Om alla håller sig välinformerade och ständigt har med sig ”hygientänket” i vardagen är det fullt möjligt att få kontroll på läget i den mån det är möjligt.

Nedan länkas ett antal informationskanaler där korrekt information finns att tillgå.

Svensk Travsports smittinfo – här uppdateras smittläget i landet kontinuerligt. Misstänkta och verifierade fall av Kvarka, EHV-1 och Hästinfluensa anges.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Mälaren Hästklinik har publicerat en mycket välskriven & korrekt sammanfattning om EHV-1; Mälaren Hästkliniks inlägg om EHV-1

Information om de aktuella utbrotten av EHV-1 i Stockholmsregionen – se Länsstyrelsen Stockholms hemsida.

Regler kring smittskydd i samband med resa & tävling – läs mer på Svenska Ridsportförbundets sida om smittskydd. 

Ur TRI Mom 112 2019:

”Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling har ansvar för att över allt prioritera hästen välmående, och att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
    förekommit.

Tänk på att det kan vara vanskligt att förlita sig på information från inlägg på sociala medier, t ex Facebook, då mycket information som sprids där inte är verifierad och ryktesspridning tenderar att skapa falska budskap!

Annons