Alla katter måste märkas och registreras from januari 2023

Du som kattägare ska från januari 2023 registrera din katt hos Jordbruksverket enligt en ny lag. För att kunna göra det behöver katten först vara id-märkt. Den nya lagen underlättar bland annat för kattägare att få tillbaka en försvunnen katt. Om du har en anläggning där du håller katter, till exempel ett katthem eller är uppfödare, så ska du också registrera anläggningen i ett separat register. Läs mer hos Jordbruksverket.

Annons

Fullt fokus på hästmedicin & Mälaren Hästklinik

Från och med den 1:a augusti 2022 utökar jag mitt arbete hos Mälaren Hästklinik AB och kommer nu lägga fullt fokus på hästmedicin fyra dagar per vecka. Precis som tidigare finns jag i första hand på Hölö-kliniken men kommer även vara på plats i Sigtuna vissa dagar under hösten. Förutom munhåleundersökningar kommer jag kunna erbjuda mer utförliga medicinska utredningar så som endo- och gastroskopier, hudutredningar, utredning av nedsatt prestation etc. Välkomna – gamla och nya kunder!

Bokning sker direkt till Mälaren Hästklinik på telefonnummer 08-55174563.

Begränsat utbud av djursjukvård sommaren 2021

Till följd av personalbrist kommer ett flertal verksamheter inom djursjukvården under den kommande sommaren ha begränsande öppettider och minskade resurser för mottagning. I vissa fall stänger man mottagningar helt under jourtid (kvällar, nätter och helger). Tillgängligheten till djursjukvård kommer därför på flera håll i landet komma att bli kraftigt begränsad vilket kan leda till långa resvägar och väntetider, ökad belastning på de mottagningar som håller öppet och därmed ökad press på såväl djursjukvårdspersonal som djurägare. Vi vill här uppmana dig som djurägare att förbereda dig på detta genom att informera dig om läget där du och ditt djur befinner er.

Som djurägare bör du:

  • hålla dig informerad om vilka veterinära verksamheter som finns att tillgå, aktuella öppettider och vilka möjligheter till vård som kan erbjudas.
  • vara förberedd på längre väntetider och långa resvägar vid behov av mer avancerad vård.
  • söka vård för ditt djur i god tid, vänta inte till kvällen eller helgen!
  • ta kontakt med veterinär för rådgivning i tidigt skede vid misstanke om sjukdom! Det finns i dag ett flertal digitala tjänster att ta hjälp av för rådgivning.
  • i förväg tänka igenom och göra en plan för ekonomin vid behov av vård.
  • sätta dig in i ditt djurs aktuella försäkringsskydd och vid tveksamheter kontakta ditt försäkringsbolag innan du söker vård för att minimera risken för oförutsedda utgifter.

Slutligen vill vi be om förståelse, tålamod och medkänsla för alla de veterinärer, djursjukskötare och övrig personal som kommer arbeta hårdare än någonsin denna sommar för att upprätthålla verksamheterna runt om i landet.

Läs mer om situationen här.

Nytt samarbete med Mälaren Hästklinik i Hölö!

Från och med oktober 2020 flyttar jag min mottagning för hästtandvård till Mälaren Hästklinik i Hölö. Som tidigare kan enstaka övriga fall bokas enligt överenskommelse och i mån av tid.

Läs mer om munhåleundersökning av häst här.

Bokning sker direkt till Mälaren Hästklinik på telefonnummer 08-55174563.

Välkomna – gamla och nya kunder!

Här undersöks vackra Setare, en häst av den lite ovanligare rasen Akhal teke. Foto: Karin Victorin.

Minishetlandföl 2020

Under våren 2020 väntar vi två minishetlandföl efter vår egen Amigo vd Vethstede. Lilja of Northstar och Emmely v stal Hooge Elmte går högdräktiga och förväntas båda föla under april.

Viktig information om receptförskrivning

Fr.o.m. 1/7 2019 höjs kostnaden för e-recept / telefonrecept från 130 kr till 150 kr inkl moms. Orsaken är ökade kostnader för oss veterinärer då eHälsomyndigheten infört nya regler som innebär att det tillkommer en ny avgift för att veterinärer ska kunna utfärda e-recept.

Jag skriver fortfarande ut recept i samband med besök till mina stamkunder och de kunder som har avtal för hästtandvård fortsättningsvis. Övriga kunder hänvisas till annan veterinär.

Om EHV-1 & andra smittsamma sjukdomar hos häst

Under vintern har utbrott av EHV-1 (”Abortvirus”) uppmärksammats i Sverige och antalet fall av Hästinfluensa har ökat. Oron bland hästägare är stor för att smitta ska sprida sig och drabba de egna hästarna. Det finns dock väldigt mycket man kan göra som hästägare för att förhindra smitta och en viktig del i detta är att faktiskt ta del av korrekt information om smittläget & sjukdomarna i sig samt tillämpa skyddsåtgärder i form av noggranna hygienregler och isoleringsrutiner.

Tänk på att det är just vi hästägare, ryttare, veterinärer, hovslagare m fl som arbetar inom hästnäringen med hästarna ute på gårdarna som bär ansvaret för att smitta inte ska spridas! Om alla håller sig välinformerade och ständigt har med sig ”hygientänket” i vardagen är det fullt möjligt att få kontroll på läget i den mån det är möjligt.

Nedan länkas ett antal informationskanaler där korrekt information finns att tillgå.

Svensk Travsports smittinfo – här uppdateras smittläget i landet kontinuerligt. Misstänkta och verifierade fall av Kvarka, EHV-1 och Hästinfluensa anges.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Mälaren Hästklinik har publicerat en mycket välskriven & korrekt sammanfattning om EHV-1; Mälaren Hästkliniks inlägg om EHV-1

Information om de aktuella utbrotten av EHV-1 i Stockholmsregionen – se Länsstyrelsen Stockholms hemsida.

Regler kring smittskydd i samband med resa & tävling – läs mer på Svenska Ridsportförbundets sida om smittskydd. 

Ur TRI Mom 112 2019:

”Ryttare som ska delta i ridsporttävling i Sverige respektive i internationell tävling har ansvar för att över allt prioritera hästen välmående, och att:

  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte visat några tecken på smittsam sjukdom.
  • hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom
    förekommit.

Tänk på att det kan vara vanskligt att förlita sig på information från inlägg på sociala medier, t ex Facebook, då mycket information som sprids där inte är verifierad och ryktesspridning tenderar att skapa falska budskap!

Vi väntar tre minishetlandföl till sommaren!

..och samtliga kommer att vara till salu! Jag föredrar att sälja via kontakter och hoppas därför finna seriösa köpare genom att dela detta bland vänner och bekanta snarare än att annonsera.

Pappa till samtliga föl är vår egen Amigo vd Vethstede – läs mer om honom här. Amigo, stona & deras avkommor finns att se hemma på gården och jag visar gärna upp dem för intresserade köpare! Amigo är en fantastisk hingst som har visat sig nedärva sitt fina, lugna och sociala psyke och sin goda hälsa. Amigo har hos oss givit ganska små föl så jag förväntar mig att samtliga håller minimåttet och troligen ligger en bit under det.

Skärmavbild 2018-12-01 kl. 15.21.58

Photo by Wilson Shetland Ponies

Våra ponnyer går i lösdrift med fri tillgång till grovfoder och rör sig på stora skogs- & ängsbeten sommartid. Vi hanterar samtliga ponnyer mycket och är noga med att alla ska trivas i flocken och vara väl grundhanterade när de så småningom ska flytta hemifrån. Vi verkar fölen med start andra levnadsveckan och regelbundet därefter för bästa förutsättningar för långvarig hov- & ledhälsa. Alla gårdens hästar vaccineras och ingår i ett parasitkontrollprogram och avmaskas när behov finns.

Läs mer om våra ston & deras avkommor här. Bilder finns även på Instagram #minishetlandsoftullgarn  #tullgarnstables #amigovdvethstede samt på stallets Facebooksida.

Intresseanmälningar & kontakt sker via email: tovesarkinen@hotmail.com.