Information för dig som kund i stall & veterinärverksamhet avseende hantering av personuppgifter

Som kund hos mig i stall- & veterinärverksamhet skyddas dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Leg Veterinär Tove Särkinen ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Tove Särkinen, Tullgarn 40, 61074 Vagnhärad.

VARFÖR ANVÄNDER JAG DINA PERSONUPPGIFTER?

Som veterinär samlar jag in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp samt kontakta mig för rådgivning, service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

  • Fullgöra mina åtaganden gentemot dig som kund såsom medicinskt relaterad vård, kunna utfärda recept, intyg och hantera remisser samt journalföra detta
  • Erbjuda dig relevant information via e-post & sms
  • Hantera underlag för analyser, undersökningar och försäkringsärenden
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Insamling och behandling sker av följande personuppgifter om dig som kund: namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, personnummer.

LAGRING AV DATA

Leg Veterinär Tove Särkinen lagrar data i enlighet med gällande lagar och författningar.

Betäckningssäsongen närmar sig!

Nu är det äntligen vår i luften, betäckningssäsongen närmar sig! Från och med maj välkomnar vi ston för betäckning av våra fina hingstar – Danúbio, lusitano & Amigo vd Vethstede, minishetland. Hingstarnas sidor är under uppdatering med aktuella bilder & filmer. Hos oss på Stall Tullgarns Kungsgård finns flera avkommor efter båda hingstarna och vi tar gärna emot besök för visning av hingstar och avkommor. Välkommen att titta närmare & att boka ert sto!

 

Nyhet under 2018! – Hästhotell, tillfällig uthyrning av boxar

Under våren och sommaren 2018 kommer vi ha möjlighet att ta emot hästar på genomresa för tillfällig övernattning. Just nu (mars 2018) finns två boxar lediga som kan användas som ”hotellboxar” för enstaka dygn vid behov. Från och med maj kommer 4-6 boxar finnas tillgängliga.

Förtur lämnas till professionella transportörer och tävlande hästar på genomresa. Hästpass och i aktuella fall färdplan uppvisas vid ankomst. Godkänd vaccination mot hästinfluensa enligt svenska rekommendationer krävs för uppstallning. Vi tillhandahåller strö i form av kutterspån eller halm. Grovfoder finns att köpa till i form av analyserat hösilage, professionellt skördat och hanterat från Helleby Gård, Hölö. Rasthage med elstängsel kommer att erbjudas när våren anlänt och tjälen gått ur marken.

Pris: 250 kr/ box & natt inkl moms.

Stall Tullgarns Kungsgård ligger vid Tullgarns Slott i Sörmland, knappt 10 minuters körning från E4 via avfart Vagnhärad. På slottsområdet finns kafé och restaurang (öppettider varierar efter säsong) och parken, slottet och de vackra omgivningarna är väl värda ett besök. I närbelägna orten Trosa finns boende och flera fina restauranger.

Välkommen att höra av dig per email tovesarkinen@hotmail.com eller sms 0703150521.

Skotträdsla hos hund

Skotträdsla är vanligt hos hund och är tyvärr ett problem som kan öka över tid. Många hör av sig och önskar ge lugnande mediciner till sin hund över nyårsnatten. Det är viktigt att veta att många receptbelagda mediciner inte är avsedda för djur, att de kan ge biverkningar och kan ha varierande och oförutsägbara effekter. Prova i första hand receptfria preparat som t ex Adaptil och Zylkene samt miljöåtgärder. Om hunden lider av mycket svår ljudfobi kan receptbelagda lugnande mediciner användas men detta kräver alltid en föregående veterinärundersökning – se Sveriges Veterinärförbunds Norm om ljudrädsla. Idag finns ett veterinärmedicinskt läkemedel för behandling av ljudöverkänslighet hos hund att tillgå, Sileo, och det är i första hand detta man använder till hundar som behöver medicinsk hjälp.

Läs mer om ljudfobi och få tips för att hantera detta på DjurAkutens hemsida här.

Mer ingående information om ljudöverkänslighet/ skotträdlsa och orosrelaterade tillstånd hos hundar finns på Illis ABC, Animal Behaviour Consultings hemsida – här finns flera mycket bra och läsvärda texter, rekommenderas starkt!

Elly af Tullgarn

Emmely födde den 17/7 2017 ett litet stoföl, ett par veckor för tidigt men allt gick bra – välkommen Elly af Tullgarn!

Elly af Tullgarn, u: Emmely v Stal Hooge Elmte (se stamtavla i Blå Basen), e: Amigo vd Vethstede – vår egen avelsgodkända minishetlandhingst!

Avmaskning av häst

Jag får så här års många frågor om att skriva ut avmaskningsmedel till häst och skulle vilja förklara kort hur jag resonerar kring detta. Tidigare, för inte så längesedan, avmaskade man hästar rutinmässigt i Sverige, de flesta hästar avmaskades ett par gånger per år framför allt under betesperioden utan att man tog särskild hänsyn till aktuellt parasittryck och individuella variationer hos hästarna avseende ålder, hållningssätt osv. Idag vet vi att detta är ett olämpligt förhållningssätt som skapar en resistensproblematik, parasiterna utvecklar motståndskraft mot avmaskningsmedel vilket är ett stadigt tilltagande problem och som gör att vissa preparat inte längre är verksamma i alla lägen. I modern parasitbekämpning fokuserar man mycket på andra åtgärder än avmaskning för att minska parasitsmittan i hästens närmiljö, t ex betesplanering, betesrotation med andra djurslag osv . När avmaskning krävs bör denna vara riktad utifrån träckprovsanalyser som påvisar de hästar som bär på relevant parasitbörda.

Att sätta sig in i och utvärdera en grupp hästar avseende behov av avmaskning och andra åtgärder för parasitbekämpning är ofta en tidskrävande uppgift. Av denna anledning skriver jag endast ut avmaskningsmedel till hästar som jag väl känner till och där jag är insatt i parasitbekämpningsstrategin på den aktuella gården och därmed kan ta ställning till alla de faktorer som avgör om avmaskning behövs eller inte. I de allra flesta fall vill jag se en träckprovsanalys innan jag ordinerar avmaskning, undantag kan göras ibland när det t ex gäller unga hästar el importer.

I fall där jag inte är insatt hänvisar jag till ordinarie veterinär.

Läs mer här:

Sommarbete

Vi har from maj tom mitten av september plats för ytterligare ett par hästar utöver våra fasta inackorderingar på våra stora, vackra beten i omgivningarna kring Tullgarns Slott, Sörmland. Ston & valacker går i blandad flock. Daglig tillsyn & vattning, tillgång till saltsten. Betena är stängslade med elvajer, blandad skog- & ängsmark. Tillgång till ridbana samt möjlighet till förvaring av utrustning & uppbindning i stall ingår. Möjlighet till uppstallning på box vid händelse av skada eller sjukdom finns, kostnad för detta tillkommer.

Pris: 1000 kr/ månad oavsett storlek på hästen

För intresseanmälan – email: tovesarkinen@hotmail.com

Kvarka hos häst i Sverige

Kvarka, som orsakas av en bakterie, smittar genom direktkontakt (nos mot nos) eller indirekt kontakt via våra händer, kläder, via krubbor, transporter, vattenhinkar, grimmor m.m. Kvarka smittar inte genom luften, kan inte ”flyga genom luften” till andra hästar vilket många tror, dock kan bakterierna mycket väl transporteras en bra bit genom att hästen frustar ut slem eller snor innehållande smittan. Bakterierna kan överleva viss tid utanför hästen under för bakterien gynnsamma förhållanden (lagom fukt & temperatur), även i minusgrader vilket många annars tror ger en viss trygghet – var alltså noga med att rengöra och desinficera alla kontaktartiklar även under den kalla perioden!

Om du rör dig mellan olika stallar rekommenderas kläd- & skobyte samt noggrann handhygien – tvätt & desinfektion med handsprit.

Tänk på att även andra smittor florerar med jämna mellanrum, t ex Hästinfluensa och andra liknande infektioner. Influensa orsakas av virus vilka i många fall är ännu bättre överlevare i miljön än bakterier och även om hästen är vaccinerad kan den bli sjuk och ffa smitta andra hästar! Ha alltid ”smittänket” med dig!

Tag för vana att ta tempen på din häst inför t ex transport till klinik eller flytt till annat stall – om hästen uppvisar feber ska resa avbokas – dels för att naturligtvis ej smitta andra hästar men också för att den sjuka hästen kan stressas av transporten och utveckla allvarligare sjukdom.

Den mest aktuella och korrekta informationen avseende svenska förhållanden finner man hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA – läs mer via länkarna nedan: