Viktig information om receptförskrivning

Fr.o.m. 1/7 2019 höjs kostnaden för e-recept / telefonrecept från 130 kr till 150 kr inkl moms. Orsaken är ökade kostnader för oss veterinärer då eHälsomyndigheten infört nya regler som innebär att det tillkommer en ny avgift för att veterinärer ska kunna utfärda e-recept.

Jag skriver fortfarande ut recept i samband med besök till mina stamkunder och de kunder som har avtal för hästtandvård fortsättningsvis. Övriga kunder hänvisas till annan veterinär.

Annons